22 - 25 juli 2018

i Rättvik, Dalarna, Sverige

Tema: Avel och genetik

Tid Vad Vem
Tema Avel och genetik Moderator: Lars-Inge Gunnarsson
     
Susanne Eriksson Geneditering Susanne Eriksson
     
Håvard Tajet Erfaringer med single-step genomisk selektion Håvard Tajet
     
Gudmundur Johannesson Nye oplysninger om oprindelsen af den Islandske kvæg – New information concerning the origin of The Icelandic cow Gudmundur Johannesson
     
Freddy Fikse Nya avelsvärdena för köttrastjurar  baseras på resultat från korsningsavkommor Freddy Fikse
     
Hans Stålhammer Den genetiska framstegstakten och inavelsgradens förändring efter introduktionen av genomisk selektion  Hans Stålhammar
     
Kristina Pershagen Praktisk bruk och resultat av NTM i avelsarbete på gårdsnivå. Kristina Pershagen
     
Morten Kargo SRB och Holstein lönsamhetsjämförelse i Simherd Morten Kargo
     
Baldur Benjaminsson Genomic selection for Nordic cattle breeds, future opportunities. Tillämpning i små populationer? Baldur H Benjaminsson
     
Rex Clausager Samlösning av avelsprogram, nytt på nordisk front. Rex Clausager
     
Gert Aamand Nordisk avlsværdivurdering i det næste årti Gert Aamand