22 - 25 juli 2018

i Rättvik, Dalarna, Sverige

Tema: Digitalisering

Tid Vad Vem
Tema Digitalisering Moderator: Ulf Emanuelsson
     
Per Frankelius Digitalisering och innovationer driver förvandlingen i lantbruket Per Frankelius, Linköpings universitet. Innovationer
     
Margareta Emanuelsson Teknikanvändning mjölkproduktionen Margareta Emanuelsson
     
Ole Kjærsgaard Dansk kokontroll, vart är vi på väg Ole Kjaersgaard
     
Gudmundur Johanesson Kokontrollanvändning i Island Gudmundur Johannesson
     
Torill Midtkandal Vad får lantbrukaren ut av sin kokontroll i Norge Tone Roalkvam og Torill Nina Midtkandal
     
Anna Lappalainen Beskrivning av My Farm Anna Lappalainen
     
Harald Volden Nya IT-system i mjölkproduktion Harald Volden
     
  Gruppdiskussion, 1 time