22 - 25 juli 2018

i Rättvik, Dalarna, Sverige

Föredragsprogram

Tid Vad Vem
Söndag    
Preleminär tid    
13:00-16:00 Ankomst för deltagare och medföljare  till Rättvik  
     
14:00-16:00 NÖK styrelsemöte  
     
  Kyrkan  
16:00-17:15 Rättviksspelmännen  
  Martin Moreus  
  Kommunalrådet  
  Skolan presenteras  
     
17:30-18:00 Mat  
     
19:00 Avfärd Dalhalla  
     
20:00 Kalle Moreus i Dalhalla  
     
  Buss tillbaka till Rättvik  
     
Måndag    
     
8:00-9:00 Besök Stiernhööksgymnasiet  
     
Tema Digitalisering Moderator: Ulf Emanuelsson
     
9:15-10:00 Digitalisering och innovationer driver förvandlingen i lantbruket Per Frankelius, Linköpings universitet. Innovationer
     
10:00-10:10 Presentera Gruppdiskussion.  
     
10:10-10:30 Rast. Ta fika och gå till grupprum  
     
10:30-11:15 Gruppdiskussion  
     
11:20-11:40 Ökad teknikanvändning idag Margareta Emanuelsson
     
11:40-12:00 Nya IT-system i mjölkproduktion Harald Volden
     
  Lunch  
     
13:00-13:20 Dansk kokontroll, vart är vi på väg Ole Kjaersgaard
     
13:20-13:40 Beskrivning av My Farm Anna Lappalainen
     
13:40-14:00 Vad får lantbrukaren ut av sin kokontroll i Norge Tone och en lantbrukare
     
14:00-14:30 Kaffe  
     
14:30-14:50 Kokontrollanvändning i Island Gudmundur Johannesson
     
14:50-15:05 Data och lagstiftningen
     
Tema Avel Moderator: Lars Inge Gunnarsson
15:05-15:25 Nya avelsvärdena för köttrastjurar  baseras på resultat från korsningsavkommor Freddy Fikse
     
Tema Uthålligt lantbruk  
     
15:25-15:30 Moderator inleder Jakob Sehested
     
15:30-16:00 The effect of professional and relational competence in a setting where the advisor has formal power. Björn Gunnar Hansen
     
NØKiad
     
     
     
Tisdag Uthållig livsmedelsproduktion Moderator: Jakob Sehested
     
8:00-9:30 Rekrytera talanger till sin organisation Johan Eklund, Stardust Consulting
     
9:45-10:10 Kaffe  
     
10:00-10:15 Politik för uthållig livsmedelproduktion Göte Frid
     
10:15-10:30 Optimerad laktationslängd Jesper Lehmann
     
10:30-10:45 Uthållig mjölkproduktion Baldur Helgi Benjaminsson
     
10:45-11:00   Kristian Westerholm
     
11:00-11:15 Klimatsmart mjölkproduktion Kim Viggo Weiby
     
  Genetik  
     
11:15-11:20 Moderator inleder Lars Inge Gunnarsson
     
11:20-11:40 Nye oplysninger om oprindelsen af den Islandske kvæg – New information concerning the origin of The Icelandic cow Gudmundur Johannesson
     
11:40-12:00 Geneditering Susanne Eriksson
     
  Lunch  
     
13:00-13:25 Den genetiska framstegstakten och inavelsgradens förändring efter introduktionen av genomisk selektion  Hans Stålhammar
     
13:25-13:45 Praktisk bruk och resultat av NTM i avelsarbete på gårdsnivå. Kristina Pershagen
     
13:45-14:15 SRB och Holstein lönsamhetsjämförelse i Simherd Morten Kargo
     
14:15-14:40 Paus  
     
14:40-15:00 Genomic selection for Nordic cattle breeds, future opportunities. Tillämpning i små populationer? Baldur H Benjaminsson
     
15:00-15:30 Samlösning av avelsprogram, nytt på nordisk front. Rex Clausager
     
15:00-15:30 Nordisk avlsværdivurdering i det næste årti Gert Aamand
     
15:30-16:00 Kaffe Tas med til landsmöten  
     
16:00-17:00 Landsvis Årsmöte  
     
17:00-18:00 Generalförsamling  
     
19:30-01:00 Festmiddag Lerdalshöjden  
     
     
Onsdag    
8:00-12:00 Gårdsbesök Botans och Bjursås  
     
12:00-13:00 Lunch i Rättvik