NØK Kongres 2024 i Danmark er aflyst

Vi har i det seneste år arbejdet med planlægningen af NØK kongressen 2024 til afholdelse i Danmark i slutningen af juli måned. Vi har afholdt møder med NØKs Styregruppen samt møder med vores danske arbejdsgrupper, der har bidraget til det faglige program, ledsagerprogram og børne/unge programmet.
Tilmeldingsfrist til kongressen var d. 31. marts 2024, og vi har modtaget tilmelding fra 33 NØK medlemmer, samt deres familier, i alt 53 tilmeldinger.
Vi må i den danske NØK bestyrelse konstatere, at antallet af tilmeldte deltagere ikke er tilstrækkeligt til, at vi er i stand til at afholde kongressen i Danmark her i 2024.
Det vil ikke være økonomisk bæredygtigt, og der er for få deltagere til, at vi kan afholde en kongres på det høje faglige niveau, der gennem mange år har kendetegnet NØK kongresserne. Denne situation er vi meget ærgerlige over, da vi har glædet os til at afvikle kongressen til sommer.

Vi vil refundere tilmeldingsgebyrer snarest muligt.

Den danske NØK bestyrelse
Casper Pedersen, formand
Ole Kjærsgaard, sekretær
Jakob Sehested, kassere

Skriv et svar