Steinkjer, Norge 2014

NØK Kongres

27. – 30. juli 2014

i Steinkjer midt i Norge

 

Program for kongressen (også for ledsagere og ungdom)

 

Søndag, 27 juli 2014

Åbning og Helig Olav Spelet, Stiklestad (billeder/photos)

Ungdomsprogram / Youth (billeder/photos)

 

Præsentationer og bilag / Presentations and papers

Mandag, 28. juli 2014

Tema: Utfordringer og muligheter i framtida for landbruket i de nordiske landene

Om nordisk kultur tilknyttet Olavsarven, Niels Åge Aune, prost Sør-Innherad

Hva er situasjonen for landbruk og storfebøndene i de ulike landene akkurat nå?, Tone Roalkvam, Tine

Oplysninger fra

 

Muligheter og utmaningar i framtida for landbruket i de nordiske landene, fordeler i den tempererte sonen, Jakob Søderberg, Vise-VD Växa

Tema: Nordiske muligheter og dyrevelferd

Presentasjon av samlet oversikt over alle pågående storfe-prosjekter i Norden, Tone Roalkvam, Tine

Kudatabasen, muligheter og perspektiver, Tiina Mitika, bonde

Longevity-internasjonalt fokus, hva med Norden, Olav Østerås, Tine

Egenbehandling av storfe, erfaring fra Danmark og Sverige og effekt på legemiddelbruken, Charlotte Hallén Sandgren, DeLaval

NØKiade på Øyna (billeder/photos)

Tirsdag 29. juli 2014

Tema: Verdens nyeste viten på melkeproduksjon

Dairy in a sustainable diet: a question of balance, Human ernæring og melkens egenskaper, Toon van Hoijdonk, Dairy Science and Technology, Wageningen University, Nederland

Hva kan vi måle i melken for å forbedre bondens management, og hvordan kan informasjonen benyttes til bedre management?, Finn Strudsholm, VFL Kvæg, Danmark

Paneldiskusjon: Overføring av kunnskap og innovasjon slik at ny kunnskap når bonden, hvordan gjøre det i praksis, hvordan gjøre det bedre?

 

Tema: Teknologi, avl og management

Ny teknikk i avl, hva er nytt i verden de siste to år?

 

Management og avl; GS-muligheter i praksis på gården, Morten Hansen, bonde

Kua 2024 , min drøm ved bønder, rådgivere og avlsspesialist

 

Kongresbilleder / Photos from congress

Onsdag 30. juli 2014

Gardsbesøk, deltagere, ledsagere og barn/unge fordeles i busser som kjører litt ulike turer, men alle er innom en ku-gard

Besøk på By gard for omvisning

Billeder fra gardsbesøk / Photos from farm visits)