Loen, Norge 2004

NØK-kongres 25. – 28. juli 2004

i Loen, Norge

Søndag 25. juli

17.00: Åpningsseremoni

NØK’s formand, Ola Råbøl, bød velkommen til Loen

 

 

Fin underholdning med traditionel norsk musik på fløjte og hardangerfele

 

 

Ordförer Nils Strøyva  fortalte om Stryn Kommune og viste imponerende lysbilleder

 

 

Fylkesjordsjef Christian Rekkedal fortalte om landbruket i Sogn og Fjordane fylke

 

 

19.00: Middagsbuffet, Kvelden fri til sosial aktivitet

Mandag 26. juli

7.30: Frokost

9.00: Heldagsutferter for ledsagere (lunsj ute), flere alternativer

Tur nr A: Natur, kunst, glasiologi
Loen – Byrkjelo – Jølster (Astruptunet) – Fjærland (Norsk Bremuseum) – Loen

Det er en busstur på vel 200 km gjennom flott kulturlandskap. I Jølster besøker vi  Astruptunet, der den kjente maler Nikolai Astrup (1880-1928) bodde. I dag er det museum med galleri.

I Fjærland er det stopp på Norsk Bremuseum. Fjærland er av reisemagasinet ”Reiser og ferier” nylig utpekt som Norges mest attraktive reisemål. Begrunnelsen er fantastisk natur og miljø.

Tur nr B: Natur, fjord og tinder
Loen – Strynefjellet – Dalsnibba (1495 moh) – Geiranger – Hellesylt – Loen

Det er en busstur på vel 170 km + ferje på Geirangerfjorden på vel 1 time. Turen inneholder både fjord og fjell. Geiranger er et av de mest besøkte reisemål i Norge.

Tur nr C: Kjendalen –  Kjendalsbreen
Kjør egen bil 5 minutter. Rutebåt på Lovatnet med avgang kl 1030 som returnerer kl.1430 og er tilbake ca. kl 1415.

Dette er en kort tur i ”nærområdet” til hotellet. Båtturen tar ca 40 min. Deretter kan en spasere opp til Kjendalsbreen.

Tur nr D: Alpinsport, snø og  isbre
Loen – Stryn Sommerskisenter – Loen

Stryn sommerskisenter er populært for skientusiaster. Normalt er det tilstrekkelig med snø i slutten av juli, men med de spesielle snøforhold vi hadde i 2003, ble det stengt på denne tiden.

Fagligt program

Temaleder: Ola Råbøl, Norge

En globalisert verden sett i lys av matforsyning og matmarked, Torbjørn Skjerve, Norge

BilagLysark

 

Landbrukets ansvar for kulturlandskapet – muligheder og utfordringer i en åpen verden,

Bjarni Gudmundsson, Island

BilagLysark

 

Peter K. Møller, Danmark

Bilag

 

Grete Sjurgard, Norge

Lysark

 

Bilder af kulturlandskap i Norge

Kjedenes og bøndenes innflytelse i matvarehandelen,

Egil Sætveit, Norge

Lysark

 

Christer Eliasson, Sverige

BilagLysark

 

Barbro Koljonen, Finland

Bilag

 

Orientering om gruppearbeid og grupper

  • Diskuter dagens tre fagtemaer med utgangspunkt i egne synspunkter og innleggene fra foredragsholderne i dag.
  • Alle grupperne skal diskutere alle tre temaerne
  • Det blir ingen framlegging av gruppearbeidet i plenum, men gruppebesvarelserne blir lagt ut på Internett som en del af oppsummeringen av kongressen.
  • Gruppeledere er plukket ut, men hver gruppe må peke ut sekretær.
  • Vi gjentar her temaerne slik de var formulert i programmet

Referater af gruppearbeider

Nasjonale samlinger

NØK samling

Generalsekretær Gunnar Gudmundsson aflægger rapport

 

 

Andres K Ødegård, tidligere direktør i GENO, modtog Wriedts Plakette

 

NØK- iade i parken utenfor hotellet

Tirsdag 27. juli

Felles faglige turer hele dagen

Tur nr 1:

Oldedalen, gardsbesøk/gardsmat hos Signe og Rune Aabrekk, grotte på  Melkevoll og tur til Briksdalsbreen
Det er en busstur på 60 km t/r.

Signe og Rune Aabrekk, Oldedalen, driver melkeproduksjon i kombinasjon med gardsmat og turisme. De har 13 melkekyr og noen ungdyr. Som de fleste i Oldedalen driver de også med hesteskyss i Briksdalen.

På turen besøker vi også en grotte på Melkevoll og får innføring i utforming av landskapet i dalen. Det er også lagt opp til at deltakerne kan gå til Briksdalsbreen, en tur på 2 ½ – 3 timer t/r. Det er stigning opp til breen med tilsvarende lett tilbake. Hesteskyss eller motorisert  transport opp til breen, kan bestilles ekstra.

Tur nr 2:

Jostedalsbreen nasjonalparksenter, gardsbesøk  hos Amund Mork, Fosnes og tur til Flo
Det er en busstur på 80 km t/r.

Nasjonalparksenteret kan tilby film og utstillinger om Jostedalsbreen, historie, geologi, blomster og dyreliv. Utenfor ligger en villblomsterhage med 215 navneskilta blomster og natur- og kulturstier.

Amund Mork, Oppstryn, driver allsidig husdyrproduksjon med  16 melkekyr, 100 vinterfôra sauer, 200 slaktegriser i året og 80 revetisper. Garden ligger like ved nasjonalparksenteret.

Flo er bygda der de kjente fotballspillerne Jostein, Tor André og  Håvard Flo kommer fra. Turen viser gårdsbruk i bratt terreng som kombinerer grasproduksjon med fruktdyrking.

Tur nr 3: TINE Meieriet Vest,  Byrkjelo, Ryssdal/Eide Samdrift og Hilde fellesfjøs

Det er en busstur på vel 120 km t/r.

Ryssdal samdrift har en melkekvote på 140.000 l. Utenom melkeproduksjon utnyttes fallretter til kraftproduksjon, arealer til golf og et gammelt stabbur til servering.

Meieriet på Byrkjelo tar i mot ca 100 mill. liter mjølk. Ca 12 mill. liter blir brukt til flytende produkt og resten til Norvegia og brunost. Det er landets største ysteri som stod ferdig for 1 år siden.

Hilde Fellesfjøs, Innvik, ble etablert for vel 30 år siden og har bygd nytt løsdriftfjøs til 60 melkekyr med melkerobot. Samdriften har 7 medlemmer.

Tur nr 4:

Alternativ tur for de som ikke kan besøke gardsbruk eller meieri  pga. veterinære bestemmelser, 48-timers regelen

Turen blir lagt opp i egen buss til Briksdalen (som tur nr.1), men uten gardsbesøk.

Billeder fra en fagtur

Festaften

 

Onsdag 28. juli

 

TEMA: Nordiske fremskritt innen fôringskunnskap, Temaleder: Lars H Pedersen, Danmark

Hva er hovedprinsippene i ny nordisk fôrmiddelvurdering ?
Hvilken praktisk betydning vil det få for bonden og kua?

Margareta Emanuelsson, Sverige og Lars Bævre, Norge

Lysark“NorFor Plan, en översiktlig beskrivning”

Fôringsstrategier, styring mot ønsket avdråttsniveau og kjemisk innhold i melken, Harald Volden, Norge

Lysark

 

Målinger av signalstoffer i mjølk – framtidige muligheter, Ole Klejs Hansen, Danmark

LysarkPræsentationsfolder om BIOSENS

 

TEMA: Nordisk avlsmateriale i et internasjonalt perspektiv

Hvordan gjøre våre storfegener attraktive i verden?

Sverre Bjørnstad, Norge

Lysark

 

Jan-Åke Eriksson, Sverige

BilagLysark

 

Felles nordisk avlsverdivurdering og gennomslagskraft i forhold til Interbull, Gert Pedersen Aamand, Danmark

BilagLysark

 

Hvilke egenskaper skal mine kuer ha?

Frode Thule Jensen, Danmark

Lysark

 

Sigurgeir Hreinsson, Island

Bilag

 

Avslutning av kongressen

 

Deltakerliste