Ruka, Finland 2006

NÖK Kongres

30. juli – 2. august 2006

i Ruka, Finland

Söndag 30. juli

NÖK styrelsemöte

Öppningsceremoni

Orförande
Direktör Leila Helaakoski, Norra Österbottens TE-central: “Landskapet och dess lantbruk

 

Middagsbyffé, fri social samvaro

Måndag 31.juli

I.A. HUR ÖVERLEVER BONDEN

– Intensiv/Extensiv produktion
– Ägarformer / Produktion i andra länder
– Bondens ansvar för organisationerna

Lantbrukare Anders Pedersen, Danmark

BilagPræsentation

 

Lantbrukare Kari Tahvanainen, Finland

Bilag

 

 

Lantbrukare Laufey Bjarnadottir, Island

BilagPræsentation

 

Lantbrukare Harald Mork, Norge

Præsentation

 

Lantbrukare Mats Eriksson, Sverige

Præsentation

 

I.B. NÖK:s FRAMTID

Ett inlägg från Danmark baserat på den diskussion, som förts inom den danska NÖK avdelningen, Lantbrukare Lars H Pedersen, Danmark

BilagPræsentation

 

Kaffe

Diskussion om TEMA I A. och I B. i grupper

Lunch

NÖK kongress TEMA I A och I B fortsätter

Grupperna redovisar för sina slutsatser

Diskussion om NÖK:s framtid

Nationella möten

NÖK generalförsamling

Start till kvällsutflykt med buss till KAMMI = “torvgamme modell större” där vi bland annat

  • Traditionellt tävlar med nationslag (5-7 deltagare per land) i NÖKIADEN.
  • Under kvällen äter vi lokala delikatesser delvis ute delvis inne i gammen.
  • Man kan även bada rökbastu eller tältbastu och ta sig ett dopp i sjön.
  • Under kvällen underhålls vi med traditionell dragspelsmusik.

 

Billeder fra Nøkiade-aftenen

Tisdag 1. augusti

II. LANTRBRUK I FÖRÄNDRING

II.A. Hur har finländskt lantbruk förändrats från tiden före EU, under EU tiden och hur ser framtiden ut för Finland inom EU

Professor Jyrki Niemi, Finland, MTT, Lantbruksekonomisk forskning

BilagPræsentation

 

Kaffe

II.B. MAT SOM MAKT

Globalisering, Asbjörn Helland, Ordförande i GENO, Norge

BilagPræsentation

 

Mjölkens möjligheter, Karin Eriksson, Agronom och lantbrukare, Sverige

Bilag

 

 

II.C. BONDENS UPPGIFTER/ANSVAR….

Inom djurhållningen, Per Arnesson, Chefsveterinär Skara Semin, Sverige

Bilag

 

Inom egen kontroll, Tage Christensen, Lantbrukare, Danmark

BilagPræsentation

 

Inom påbjudna system av myndigheter, styrelser, veterinärer osv., Mats Nylund, Lantbrukare, Finland

Bilag

 

– Diskussion

Lunch

Fackutflykt, ett gårdsbesök och ett annat besök / grupp
Gårdsbeskrivningar på anmälningsblanketten och följeslagarprogrammet

Festafton på Rukahovi

Onsdag 2. augusti

III. NORDISKT SAMARBETE

III.A. NORFOR, ett nytt fodervärderingsverktyg,

Gunnar Gudmundsson, Island

Præsentation

 

Harald Volden, Norge

Præsentation

 

 

Finsk kommentar, Kyllikki Lampinen, Pro Agria Maaseutukeskusten Liitto

Præsentation

 

III B. NORDISK AVELSVÄRDERING, NAV

Lars-Inge Gunnarsson, Styrelseordförande i NAV, Sverige

Præsentation

 

Kaffe

III C. AVELSSAMARBETE

Torstein Steine, Avelsledare inom GENO, Norge

Præsentation

 

III D. NORDISK KONKURRENS ELLER SAMARBETE INOM EXPORTEN

Expertpanel och diskussion:

Niels Bo, VD i Dansire, Danmark

BilagPræsentation

 

Sveinn Sigurmundsson, Rådgivningsdirektör, Island

Præsentation

 

 

Sverre Björnstad, VD i GENO, Norge

Præsentation

 

 

Magnus Håård, VD i Svensk Avel, Sverige

Bilag

 

 

Seppo Lintukangas, VD i FABA AI, Finland

BilagPræsentation

 

 

Avslutning av kongressen och diskussion

Lunch

Deltakerliste