Bilder fra fackutflykt til Wanås Gods

På Wanås Gods er der en stor kunstudstilling.
Även tiden er kunstig – den går både frem og tilbage (spejlvendte ure)

 

Stor interesse for osten fra Wanås Gods og for svenske fruktdryckar

 

Inom jordbruksdriften koncentreras verksamheten på Wanås Gods kring korna. Mjölkproduktionen är cirka 3 miljon kilo per år. Av detta går 700 ton till vår ädelost Wanås Ädel som finns att köpa i många butiker och som även säljs av Ikea världen över. Osten tillverkas på Bornholm i samarbete med Skånemejerier.

Hela jordbruket och djurhållningen på Wanås Gods bedrivs ekologiskt och kontrolleras av KRAV.

Djurhållningen på gården bedrivs i flera stallar där den nya prämierte kostall med plats för 450 kor är hjärtat i verksamheten. Det er den störste ekologiske mjölkproducent i Skåne. Det nya stallet fungerar till full belåtenhet. I de andra stallarna har man sinkor, rekryteringsdjur och amkor med kalvar. Kvigkalvarna diar på korna tills dom är tolv veckor gamla. Tjurkalvarna diar i tre veckor och säljs sedan till en granne för vidare uppfödning. Utfodring sker med blandarvagn där alla fodermedel, mineraler och vitaminer ingår. På sommaren skall alla djur vara ute på bete hela dygnet. Undantaget är mjölkkorna som skall vara ute mestadelen av dygnet och som även får utfodras till viss del inne. Även högdräktiga och nykalvade kor får vara inne. Inga veterinärbehandlingar får göras i förebyggande syfte men djuret skall behandlas om det blir sjukt.

Växtodling: Jordbruket är beläget i typisk mellanbygd med svårighet att få dom skördar som behövs för att få lönsamhet. Detta var en stor anledning till att Wanås började fundera över ekologisk odling. Wanås Gods har idag 650 hektar under plog samt 250 hektar betesmark. Odlingarna består av vall, spannmål, ärtor och raps. Rapsen sås med precisionssåmaskin och radrensas. Allt som odlas på gården går till dom egna djuren. Särskilt viktig är förstaskörden av vallfoder som till stor del bestämmer mjölkavkastningen. Från 2005 fördubblade man odling av raps och ärtor för att möta kraven på inhemskt producerat proteinfoder. Tack vare stora vallarealer , där vallen ligger två år går det ganska bra att hålla ogräsen på en anständig nivå.

Der var også muligheder for børn og barnlige sjæle