Gråsten, Danmark 2012

NØK Kongres

29. juli – 1. august 2012

på Gråsten Landbrugsskole

i Sønderjylland tæt ved den dansk – tyske grænse

 

 

 

 

Deltagere, sponsorer, ungdomsprogram, NØKiaden, udflugter

Deltagerliste

Besøg vore sponsorer, som hjalp med til at lave en god kongres

 

Ungdomsprogrammet kom i avisen

NØKiaden tog udgangspunkt i ringridning

Fælles udflugt til 2 kvægbrug

Fra festaftenen

Fagligt program

Mandag den 30. juli

Tema I – Nordisk samarbejde

Kulturforskelle og deres betydning for samarbejde mellem de nordiske lande, v/ journalist, forfatter og foredragsholder Kirsten Weiss, Copenhagen Living Institute

Et meget interessant og humoristisk indlæg om forskelligheder mellem de nordiske lande med gode råd om, hvordan man bedst samarbejder på trods af forskellene.

 

Samarbejde i Norden – let og svært. Erfaringer fra Norfor, NAV og VikingGenetics

Erfaringer fra Norfor, v/ Rådgivningsdirektör Gunnar Gudmundsson, Bændasamtök Island (præsenteret af Gunnfrídur Elín Hreidarsdóttir)

 

 

Cooperation between Nordic Dairy Organisations – Easy and Difficult, v/ vice VD Lennart Andersson, Svensk Mjölk, Sverige

 

 

Cooperation in the Nordic countries, v/ Direktør Claus Fertin, VikingGenetics

 

 

Vision og muligheder de næste 10 år – hvad sikrer nordisk samarbejde succes i fremtiden?

Vision and opportunities – Success in Nordic cooperation in the future, v/ Chefkonsulent Henrik Nygaard, Videncentret for Landbrug, Danmark

 

 

Indsatsområder for at opnå gevinster ved nordisk samarbejde:

Kokontrol-database-registrering, v/Teamleder Johannes Frandsen, Videncentret for Landbrug|Kvæg, Danmark

Paper

 

Forskningssamarbejde, v/Afdelingsleder Tone Roalkvam, Tine, Norge

 

 

Krav til fremtidens uddannelser i landbruget – universitetet og landbrugsskole, v/Kvægbruger Sæmundur Jón Jónsson, Árbæ 781 Höfn, Island

 

 

Tema II – Præcisionsstyring i mælkeproduktionen

Staldvandring på Gråsten Landbrugsskole med staldgangsindlæg med fokus på værktøj til styring af management – betydning for Gråsten Landbrugsskole, v/ Kvægbrugsleder Rene Andersen og forstander Peder Damgaard, Gråsten Landbrugsskole

 

 

Hvad forstår vi ved præcisionsstyring og hvorfor er det vigtigt for morgendagens kvægbruger?, v/ Veterinär Charlotte Hallen Sandgren. DeLaval, Sverige

 

 

Management og styring af automatiske malkesystemer, v/ Kvægbruger og kosignalkonsulent Sanna Soleskog, Övrabogård, Tranås, Sverige

 

 

Eksempel på sensorteknik – Herd Navigator, v/ Kvægrådgiver Annica Hansson, Växa Sverige, Sydväst, Sverige

 

 

KoKompas – et værktøj til moderne udfodringsstyring, v/ Key account manager Juho Kyntäjä, Landbrugets Datacentral AB, Finland

 

 

Kokontrollens rolle og betydning for fremtidens kvægbrug, v/ Kvægbruger Morten Hansen, Vrå, Danmark

 

 

HUPPA – Kokontrellens database, v/ Landskonsulent Gunnfrídur Elín Hreidarsdóttir, Bændasamtök, Island

 

 

Gruppearbejde: NØKs rolle for at opfylde visionerne om nordisk samarbejde (Tema I)

Gruppearbejde: Styringsteknologi på gården – muligheder og effektiv anvendelse, (Tema II)

Rapportering fra gruppearbejde

 

Tirsdag den 31. juli

Tema II – Præcisionsstyring i mælkeproduktionen (fortsat)

Den virtuelle kvægbonde, udnyttes mulighederne? Trend og udvikling, v/ Afdelingschef Mari Bjørke, GENO, Norge

 

 

Tema III Fremtidens kvægproduktion under hensyntagen til klima og miljø

Mælke-og kødproduktions betydning for det globale klima, realiteter, myter, fakta og muligheder, v/Forskningsprofessor Jørgen E Olesen, Aarhus Universitet, Danmark

 

 

Gårdsniveau – produktion under hensyntagen til klima – hvilke typer kvægbrug skal vi have? v/ Seniorforsker Troels Kristensen, Aarhus Universitet, Danmark

Paper

 

Koniveau – fodring – hvad kan kvægbrugeren gøre?, v/ Seniorforsker Jakob Sehested, Aarhus Universitet, Danmark

 

 

Klima- og miljømæssige aspekter i fremtidig kvægproduktion, v/ Professor Harald Volden, UMB, Norge

 

 

Koniveau – opstaldning, håndtering og miljø, v/Veterinær Laura Kulkas, Valio Ltd., Finland

 

 

Den klimavenlige ko via avl, v/Direktør Sverre Bjørnstad, GENO, Norge

 

 

Bondens klimaindsats – herunder betydning af Arla’s klimapolitik, fra ko til butik, v/ Kvægbruger Kerstin Persson, Arbelunda, Köpingsvik, Sverige

 

 

Tema IV Fremtidens kvægavl med genomisk selektion

Genomisk selektion status, erfaringer og muligheder for øget avlmæssig fremgang – herunder effekt på den praktisk avlsplan – populations og besætningsniveau, v/ Afdelingschef Trygve R Solberg, Norge, og Avlschef Lars Nielsen, VikingGenetics

 

 

Registreringer i praksis og/eller kernebesætninger i en avlsplan med genomisk selektion, v/ Udviklingschef Hannu Myllymäki, Faba coop, Finland

 

 

Hvordan bruger jeg genomisk selektion på min gård?, v/ Kvægbruger, Per Johan Svensson, S Fågelhem, Södra Vi, Sverige

 

 

International avlssamarbejde – hvad vej går udviklingen? Polarisering –Globalisering-Opkøb -Specialisering-Krydsning?, v/ Direktør Claus Fertin, VikingGenetics

 

 

Internationalt avlssamarbejde – hvad vej går udviklingen? Polarisering –Globalisering-Opkøb -Specialisering-Krydsning?, Sverre Bjørnstadv/ Direktør Sverre Bjørnstad, Geno, Norge

 

 

Nationale NØK-møder

Kvægproduktion på Færøerne, v/ Forsøgsleder og konsulent Rólvur Djurhuus, Búnaðarstovan, Færøerne

 

 

NØKs generalforsamling

 

Wriedts Plakette uddelt

Modtagere af hædersbevisningen Wriedts Plakette: Henrik Nygaard, Lennart Andersson og Johannes Torfason