Bäckaskog, Sverige 2008

NÖK Kongres

27. – 30. juli 2008

på Bäckaskog Slott, lidt nordøst for Kristianstad i Skåne, Sverige

Söndag 27. juli

Invigning:

Velkommen til Kristianstad Kommun

(Kommunfullmäktige Erna Arhag)

 

Bäckaskog – platsen, historien, bygden

(Anders Hervius, Bäckaskog)

 

Og så blev kongressen skudt i gang med et ordentligt brag

Buffet, Värd: Kristianstad Kommun

Skattjakt för ungdommer

Måndag 28. juli

Kongres, session I – Tema ”Välmående kor och brukare”. Kvalitetssäkring/internkontroll/kons signaler/samspelet ägare/skötare/djur

”Gårdspektivet med svenska utgångspunkter”, (Veterinär Charlotte Hallén-Sandgren, Sverige)

Charlotte Hallén-Sandgrens præsentation

 

”Möjliga krav inom lagar och bestämmelser för att säkerställa hälsa och välfärd i framtidens produktionssystem”, (Rådgivningschef Henrik Nygaard, Danmark)

Henrik Nygaards præsentation

 

”Konsumentens krav på produktionen och konsekvenserna för bonden”, (Agronom Henrik Solbu, Norge)

Henrik Solbu’s præsentation

 

Gruppdiskussioner med utgångspunkterna:

  • hemma på gården
  • imagen hos konsumenterna (djurvälfärden)
  • ”ute i världen”

 

 

 

 

Grupparbeten – redovisninger

Grupp 1, Grupp 3, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 6

Hur skapas en effektiv nordisk organisation över landsgränser – erfarenheter från VIKINGGENETICS och Nordisk Avelsvärdering (NAV), (Lantbrukare Lars-Inge Gunnarsson, Sverige, ordförande i i båda organistionerna)

Lars-Inge Gunnarssons præsentation

 

Nationella NÖK-möten

NÖK Generalförsamling

Bilder af modtagere af Wriedt’s Plakette

”Nökiad” – tävling mellan nationella lag och grillkväll. vid Bäckaskog. Värd: Lantmännen

Bilder från Nökiaden

Tisdag 29. juli

Kongres, session III – Tema ”Från mjölkbonde till företag” – några ömma punkter

“Er bonde-eide jordbruksarealer viktige for matproduksjonen i verden” (Rådgivningschef Gunnar Gudmundsson, Island)

Gunnar Gudmundsson’s præsentationGunnar Gudmundsson’s papper

 

“Ben/klövar” (Agronom Jan-Åke Eriksson, Sverige)

Jan-Åke Eriksson’s præsentation

 

“Fruktbarhet/management” (Veterinär Arne Ola Refsdal, Norge)

Arne Ole Refsdal’s præsentationArne Ole Refsdal’s papper

 

“Hjälpmedel typ ”Herd navigator” för förbättrad skötsel” (Specialkonsulent Johannes Frandsen, Danmark)

Johannes Frandsen’s præsentationJohannes Frandsen’s papper

 

“Olikheter i behandlingsstrategi” ( Chefveterinär Kerstin Plym-Forshell, Norge)

Kerstin Plym-Forshell’s præsentation

 

Fackutflykter alla deltagare (flera alt. finns, gårdsbesök, lantbruksanknuten industri m.fl ). Obs! 48-timmarsregeln för vistelse i landet före gårdsbesök!

Bilder från fackutflykt til Wanås Gods

Festmiddag med musik & dans, Värd: VikingGenetics

Bilder från festafton

Onsdag 30. juli

Kongres, session IV – Tema ” Vision 2020”

”Global vision” (Lantbrukare Åke Hantoft, Sverige, vice ordf. Arla Foods )

Åke Hantofts præsentation

 

Kort kommentar fra Norge (Lantbrukare Asbjörn Helland, Norge)

Asbjørn Helland’s præsentation

 

“Krav på utbildning/ kompetens” (Magnus Jonsson, Islands lantbrukshögskola och Gunnfridur Hreidarsdottir, Island)

Gunnfridur Hreidarsdottir’s præsentationGunnfridur Hreidarsdottir’s papper

 

“Utveckling av marknad/priser för förnödenheter” (Lennart Nilsson, Sverige, Lantmännen Lantbruk)

Lennart Nilsson’s præsentation

 

“Utveckling på sjukdomssidan” (Veterinär Laura Kulkas, Finland, Valio AB)

Laura Kulkas’ præsentationLaura Kulkas papper

 

“Klimat-utmaningar i nötkreatursproduktionen” (Professor Harald Volden, Norge)

Harald Volden´s præsentationHarald Volden´s papper

 

Diskussion

Avslutning, lunch, avresa

Deltagerliste