Jakobstad, Finland 2016

NØK Kongres

31.7 -3.8 2016

i Jakobstad, Finland

Sunday/Söndag 31.7.

Invigningsprogrammet på Optima / Opening program at Optima

Music/musik ved Jakobstad Sångarbröder

Jakobstad Mandskor

 

Välkommen til NÖK 2016 / Welcome to NÖK 2016
Niclas Sjöskog, Ordförande NÖK avdelning Finland, Chairman of NÖK department Finland

 

 

Välkommen till Jakobstad / Welcome to Pietarsaari/Jakobstad,
Peter Boström, Ordförande for stadsstyrelsen / Chairman of the town council

 

 

Invigningstal / Opening speech
Mats Nylund, Rigsdagsman, Member of Parliament

 

 

Digital värld i jordbruk / Digital world in agriculture
Nils Torvalds, MEP

 

 

Monday/Måndag 1.8.

Tema: “Djurskydd och effektivitet i utfodringen” / Theme: “Animal protection and efficiency in feeding”

Workshop – Tema: “Hur djurskyddet kan vara ett mervärde för produktion” / “How does animal welfare add value of production”

Hur djurskyddet kan vara ett mervärde för produktion / How does animal welfare add value of production
Katrine Andresdottir, Veterinär, Island / Veterinarian, Iceland

 

Workshops + Presentation av grupparbete / Workshop Presentation

Lunch

Tema/Theme: ”Feed efficiency”

Novel Feed
Marketta Rinne, Luke – Natural resources Institute Finland, Professor, AFD / Professor, PhD Animal Science

 

Feed efficiency
Martin Lidauer, Luke – Natural resources Institute Finland, Animal Science, Food Science

 

Exhibition / Minimässä

NÖKiaden / NÖKiadi

Tuesday/Tisdag 2.8.

Tema/Theme: ” Technology”

Introduktion
Morten Hansen, Mælkebonde, Danmark

 

 

Impact of Norfor
Patrik Nordgren, CEO, Norfor

 

 

How much I earn on Norfor?
Casper Pedersen, Mælkebonde, Danmark

 

 

Nya dataprogram/teknologi / New data programs/technologies
Christian Jurvanen, CEO, MLOY, ProAgria Lantbrukets Datacentral/Agricultural Data Processing Centre

 

 

Robotmjölkningens möjligheter / Possibilities with robotic milking
Jussi Savander, NHK/Lely

 

 

Lunch

Genomisk selektion/ET / Genomic selection/ET
Henri Simonen, Veterinarian, VikingGenetics

 

 

Bruk av ny teknologi i aveln / Use of new technology in animal breeding
Anne Guro Larsgard, GENO, Norge

 

Coffee/Kaffepause

Nationella NÖK möten / National NÖK meetings

Generalförsamling NÖK / General assembly NÖK

Modtagere af Wriedt´s Plakette ved årets kongres blev
lantbrukera Reino Wasstrøm og veterinær Laura Kulkas fra Finland
Her sammen med NØK´s generalsekretær Hans Ekstrøm og NØK´s formand Niclas Sjöskog
The Wriedt Plakette was at this year’s congress awarded to
farmer Reino Wasström and veterinarian Laura Kulkas from Finland
Here seen with the NØK secretary general Hans Ekström and chairman Niclas Sjöskog

 

Gala dinner / Festmiddag

 

Wednesday/Onsdag 3.8.

Tema: ”Gårdsbesök” / Theme: “Herd visit”

 

Familjeprogram / Family program

Sunday/Söndag 31.7.

17-18.30 Ungdomsprogram / Youth program

Monday/Måndag 1.8.

Nanoq arktik museum / Nanoq arctic museum http://www.nanoq.fi/sv/home

Valfritt / Optional

Nordiska mästerskap i minigolf / Nordic Championship in minigolf
eller / or
Aspegrens trädgård / Aspegrens Garden http://www.rosenlund.fi/portal/
A: 1,5 hour guidning, trädgårdens historia och rundvandring / 1.5 hour guided tour, the garden’s history and tour
B: Gammeldags lekar och spel samt hälsa på djuren / Traditional games and seeing animals.

Lunch at Optima / Lunch på Optima

Valfritt / Optional

Tyynelän Tont i Larsmo / Departure for Tyynelän Tont in Lasmo http://www.tyynelantontut.fi/etusivu.html
eller / or

Maxifun http://www.maxifun.fi/

Tisdag 2.8.

Klippan http://www.slef.fi/klippan/

Wednesday/Onsdag 3.8.

Bustur i Jakobstad / Bus tour in Pietarsaari/Jakobstad

Kaffe och glass på Skorpan / Coffee and ice cream at Skorpan http://www.skorpan.fi/

Lunch och avslutning i Optima / Lunch and closing the congress at Optima