Rättvik, Sverige 2018

NØK Kongres

22. – 25. juli 2018

i Rättvik, Dalarna, Sverige

Kongres program – Conference program

Söndag 22.7

Tal i kyrkan
Martin Moraeus

 

 

Måndag 23.7

Besök Stiernhööksgymnasiet

Tema Digitalisering Moderator: Ulf Emanuelsson

Digitalisering och innovationer driver förvandlingen i lantbruket

Per Frankelius, Linköpings universitet. Innovationer

 

Teknikanvändning mjölkproduktionen

Margareta Emanuelsson

 

Dansk kokontroll, vart är vi på väg

Ole Kjaersgaard

 

Kokontrollanvändning i Island

Gudmundur Johannesson

 

Vad får lantbrukaren ut av sin kokontroll i Norge

Tone Roalkvam og Torill Nina Midtkandal

 

Beskrivning av My Farm

Anna Lappalainen

 

Nya IT-system i mjölkproduktion

Harald Volden

 

Gruppdiskussion

 

Tema Avel och genetik Moderator: Lars-Inge Gunnarsson

Geneditering

Susanne Eriksson

(temat fortsætter tirsdag)

 

Tema Uthållig mjölk- og köttproduktion Moderator: Jakob Sehested

Klimatsmart mjölkproduktion

Kim Viggo Weiby

 

The effect of professional and relational competence in a setting where the advisor has formal power.

Björn Gunnar Hansen

 

NØKiad

 

Tisdag 24.7

Uthållig mjölk- og köttproduktion Moderator: Jakob Sehested

Rekrytera talanger till sin organisation

Johan Eklund, Stardust Consulting

 

Värden för fodermedlens klimat- och miljöavtryck i Greppa Näringens rådgivning

Göte Frid

 

Optimerad laktationslängd

Jesper Lehmann

 

Udfordringer for det Islandske kvaegbrugs baeredygtighed

Baldur Helgi Benjaminsson

 

Ger CAP 2027 möjligheter för arktisk mjölkproduktion?

Kristian Westerholm

 

Tema Avel och genetik Moderator: Lars-Inge Gunnarsson

Erfaringer med single-step genomisk selektion

Håvard Tajet

 

Nye oplysninger om oprindelsen af den Islandske kvæg – New information concerning the origin of The Icelandic cow

Gudmundur Johannesson

 

Nya avelsvärdena för köttrastjurar baseras på resultat från korsningsavkommor

Freddy Fikse

 

Den genetiska framstegstakten och inavelsgradens förändring efter introduktionen av genomisk selektion

Hans Stålhammar

 

Praktisk bruk och resultat av NTM i avelsarbete på gårdsnivå.

Kristina Pershagen

 

SRB och Holstein lönsamhetsjämförelse i Simherd

Morten Kargo

 

Genomic selection for Nordic cattle breeds, future opportunities. Tillämpning i små populationer?

Baldur H Benjaminsson

 

Samlösning av avelsprogram, nytt på nordisk front.

Rex Clausager

 

Nordisk avlsværdivurdering i det næste årti

Gert Pedersen Aamand

 

Landsvis Årsmöte

Generalförsamling

Lars-Inge Gunnarsson fik tildelt Wriedts Plakette

Festmiddag Lerdalshöjden

 

Onsdag 25.7
Gårdsbesök Botans och Bjursås