Geno justerer NRFs avlsmål

NRFs avlsmål blev senest justeret i 2019, og nu følger Geno udviklingen af ​​egenskaberne løbende. Geno har også forbedret beregningsmodellerne for flere egenskaber og udviklet avlsværdier for nye egenskaber, som ikke tidligere har været fremhævet i avlsmålet.

Markedet er også under forandring. Økonomiske rammebetingelser og teknologier har ændret sig. Brugen af ​​kønssepareret sæd og oksekødkrydsning er eksempler på sidstnævnte. Ud fra disse punkter ser Geno, at det nu giver mening at foretage en ny justering.

Mælk, knogler, voksenvægt og yver
Avlsmålet er ændret, og det medfører flere forbedringer. Tørstofindholdet i mælk stiger uden at påvirke ydeevnen, og Geno har også styrket knogleydre og yverydre.

Dette nye avlsmål forhindrer også den uønskede stigning i levende vægt for NRF. NRF-koen er steget i størrelse de seneste år, hvilket resulterer i højere vedligeholdelseskrav, reduceret fodereffektivitet og højere metan-udledning. Levende vægt, mankehøjde, slagtevægt og slagteklasse hænger også sammen og påvirker knoglekvalitet, hasekvalitet, kalvestørrelse, kælvningsbesvær og dødfødsler negativt. Geno ønsker dog ikke en mindre NRF-ko, kun for at stoppe stigningen i levende vægt.

Læs mere om ændringerne på Genos hjemmeside, hvor du også kan finde en optagelse af digitalt medlemsmøde om ændringerne.

Skriv et svar