Norge

Den norske NØK-bestyrelse:

Ingunn Nævdal, formand, epost: ingunn.nevdal@geno.no

Tone Roalkvam, sekretær og kasserer: epost: tone.roalkvam@tine.no

Ann Guro Larsgard, revisor, epost: agl@geno.no

Harald Volden, revisor: epost: harald.volden@tine.no

Info fra den norske avdeling:

Årsmelding 2014 – 2016
Balanse 2012 – 2016
Regnskap 2012 – 2016

Mötereferat af generalforsamling 2014 for den norske NØK-afdeling

Mötereferat af generalforsamling 2012 for den norske NØK-afdeling
Årsmelding 2010 – 2012
Balanse 2010 – 2012
Regnskap 2010 – 2012

Mötereferat af generalforsamling 2010 for den norske NØK-afdeling
Årsmelding 2008 – 2010
Balanse 2008 – 2010