NØK Kongres 2020

Kongressen afholdes på Hotel Selfoss i Selfoss på det sydvestlige Island 26.-29. juli 2019. The Congress will take place at Hotel Selfoss in Selfoss in south western Iceland 26-29th of July 2019. Præsentation af Selfoss

Dansk fællestur inden NØK kongressen 2020

Dean danske afdeling har planlagt en fællestur inden NØK kongressen i Island næste sommer. Tilmeldningsfrist er 15. jan. 2020. Afgang onsdag den 22. juli fra hotel Cabin, Reykjavik Ankomst Selfoss søndag den 26. juli kl. ca. 13.00. Program – fællestur Læs mere …