NØK Kongres 2020

Kongressen afholdes på Hotel Selfoss i Selfoss på det sydvestlige Island 26.-29. juli 2019. The Congress will take place at Hotel Selfoss in Selfoss in south western Iceland 26-29th of July 2019. Præsentation af Selfoss