NØK Kongres 2022

Asmildkloster Landsbrugsskole, set fra Salonsøen ved Borgvold i Viborg. Foto: Lars Schmidt.

Kongressen afholdes på Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg midt på Jylland 24.- 27. juli 2022. The Congress will take place in Asmildkloster Agricultural College in Viborg at the center of Jutland 24-27 July 2022.