NØK Kongres 2022

Kongressen afholdes på Hotel Selfoss i Selfoss på det sydvestlige Island 24.-27. juli 2022. The Congress will take place at Hotel Selfoss in Selfoss in south western Iceland 24-27th of July 2020. Præsentation af Selfoss