VikingDanmark vil fortsat eje VikingGenetics sammen med Växa og Faba

Gennem den seneste periode har der foregået grundige undersøgelser af at indgå i en fusion mellem VikingGenetics, tyske Masterrind og franske Innoval (tidligere Evolution) under det fælles brand Arcowin. Tidligere på året blev der indgået en ”intent to merge” mellem partnerne, der netop åbnede op for disse tilbundsgående undersøgelser på tværs af selskaber og lande. Med baggrund i undersøgelserne, er der på et netop afholdt møde mellem parterne i de fem lande, besluttet at fortsætte uafhængigt. Således vil VikingDanmark uforandret være en aktiv ejer af et stærkt VikingGenetics sammen med svenske Vaxa og finske Faba.

VikingDanmarks bestyrelsesformand Anders Levring knytter følgende ord på beslutningen:

Det altoverskyggende vigtigste er, at VikingDanmark fortsat kan levere de produkter, vi i dag leverer til de danske kvægbrugere. Det gælder både forskellige sædtyper, men også med den rigtige genetiske fremgang og til den rigtige pris. Vi skal være med til at sikre at nordiske kvægbrugere, står så stærkt som muligt.

Han uddyber – i Viking står vi et rigtig stærkt sted med god fod på forskning og udvikling. For eksempel har vi investeret i C-fit teknologien, der vil spille os langt frem på banen og være blandt de første, der avlsmæssigt knækker koden til at få fodereffektivitet effektivt med ind i avlsarbejdet. Samtidig er danske kvægbrugere ekstremt langt fremme med at effektivisere og optimere deres strategi på besætningsniveau med stor anvendelse af genomiske test, kønssorteret sæd og brug af kødkvægssæd. Denne strategi er vi forpligtigede til at underbygge på bedst mulig vis i Viking.

I VikingDanmark ser vi frem til fortsat at yde bedst mulig service og at kunne tilbyde en bred palette af produkter sammen med vore velkendte samarbejdspartnere.

Al henvendelse til

Anders Levring 40717814

Bestyrelsesformand i VikingDanmark

Skriv et svar